ULUSAL ORMAN OKULU KRİTERLERİNİ BELİRLEMEK

ORMAN OKULU EĞİTMEN EĞİTİMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK

ORMAN OKULU EĞİTİM MÜFREDAT ÇALIŞMASINI TAMAMLAMAK

ORMAN OKULU KURUMLARINI TEK ÇATI ALTINDA BİRLEŞTİRMEK

ORMAN OKULU EĞİTİM MODELİNİN ULUSLARARASI STANDARTLAR ÇERÇEVESİNDE YAYILMASINI SAĞLAMAK

ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİNDE ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMEK