Gönüllülük; bireyin kendi özgür iradesiyle, maddiyata dayanmayan bir motivasyon ile ailesi ya da yakın çevresi dışındaki bireylerin ve/veya diğer canlıların yararına yönelik gerçekleştirdiği faaliyetlerdir*.”
*Bu tanım UNV’nin Dünya’da Gönüllülüğün Durumu Raporu’ndan alınmıştır.

Bizce Gönüllülük; emek veren, fikir üreten, beklentisi sadece bir tebessüm olan, öncelikle kendisine, çevresine, doğaya ve tüm canlıların yararına faydalı olması adına gerçekleştireceği etkinliklerdir.

Derneğimiz tüm Alternatif Eğitim Modelleri ve Orman Okulu Eğitim Modeli üzerinde çalışmalarda bulunan, uygulama yapan, tüm gönüllülere açıktır.

Orman Okulları’nda Gönüllü Olmak İçin;
-Doğaya ve tüm canlılara değer vermek,
-18 yaşını doldurmuş olmak,
-Derneğin amaç, vizyon ve misyonunu benimsemek,
-Etkinlik ve faaliyetlere katkıda bulunabilecek sorumlulukta olmak gerekiyor.

ADIM ADIM GÖNÜLLÜLÜK SÜRECİ
Adım Adım Gönüllülük; gönüllü olacak adaylarının ve mevcut gönüllülerin dernek iç işleyişine göre, oryantasyon, eğitim, yönlendirme, destek ve koordinasyon süreçlerini içerir.
-Başvuru
-Dernek Tanıtımı
-Gönüllü Taahhütnamesi
-İyi hal kâğıdı
-OOD Kitapçığı
-Temel Gönüllü Eğitimi
-Program Gönüllü Eğitimleri (Seçilen etkinlik için gerekliyse)
-Gönüllü Çalışma
-Motivasyon Uygulamaları