EĞİTİM KOMİSYONU

Türkiye’de özel yada kamu sektöründe eğitim veren eğitimcilerimiz sertifikasyonlarını takip eden ve ihtiyaçlar doğrultusunda kurumlar ve bireyler eğitim programları hazırlayan komisyondur.

UYGULAMA ALANI KOMİSYONU

Türkiye’de Orman Okulu Eğitim Sistemini benimsemiş resmi yada özel eğitim kurumlarının dış mekan orman okulu etkinlik ve aktivitelerini sürdürdükleri alanların kriterlerini belirleyen komisyonumuzdur.

PDR KOMİSYONU

Orman Okulu Eğitim Modeli yaklaşımı çerçevesinde çocuklardaki gelişimi takip eden ve bunu belli akademik kriterlerle ölçen yöntemleri geliştiren komisyonumuzdur.

YURTDIŞI KOMİSYONU

Dünyada farklı ülkelerdeki Forest School yaklaşımlarını ve uygulamalarını inceleyip, takip eden ve  ülkemizdeki veli profili, öğrenci yapısı, kültürel farklılıkları da göz önüne alıp bu bilgi birikimini kurumlarımıza aktaran komisyonumuzdur.

MEDYA KOMİSYONU

Orman Okulları Derneği ve derneğimize bağlı kurum ve kuruluşların tüm medya sistemlerini belli bir kurumsal yapıda takip eden komisyonumuzdur. Ülkemizde ulusal basın noktasında farkındalığın sağlanmasında da etkilidir.

MÜFREDAT KOMİSYONU

Derneğimize bağlı tüm kurumların müfredat ihtiyacını gidermek amacıyla çalışmalar yürüten komisyonumuzdur. Ayrıca ülkemizdeki ortak müfredat ihtiyacını da gidermek için çalışmalarda bulunur.

YABANCI DİL

Derneğimize bağlı eğitim kurumlarında yabancı dil açık alan etkinlik ve aktive hazırlayan komisyonumuzdur.

PERMAKÜLTÜR KOMİSYONU

Derneğimize üye olan tüm eğitim kurumların bahçelerinde kendilerine özel sürdürülebilir PERMAKÜLTÜR alanları oluşturmak adına çalışmalarda bulunan komisyonumuzdur.

AKREDİTASYON KOMİSYONU

Derneğimize üye olan yada üyelik başvurusunda bulunan kurumlarımızın ilgili kriterler doğrultusunda akreditasyonunun yapılması ve ilgili kriterler doğrultusunda periyodik denetimlerini yapan komisyonumuzdur.

SOSYAL SORUMLULUK KOMİSYONU

Ulusal yada uluslararası sosyal sorumluluk projelerini hazırlayan ve yürüten komisyonumuzdur. Derneğimize bağlı tüm kurumlarımızda aynı sosyal sorumluluk projesi yürütülür.

AKADEMİK KOMİSYON

Orman Okulu Eğitim Modeli konusunda akademik çalışmalarda bulunan, ulusal yada uluslararası müfredatı takip eden komisyonumuzdur.

ÜYE VE GÖNÜLLÜLÜK KOMİSYONU

Dernek projelerine birey üye yada gönüllü olarak katılmak isteyenlerin işlemlerinin yürütüldüğü, gönüllü ve üye eğitimlerinin düzenlendiği komisyonumuzdur.