3 Bireyin Öğrenimini ve Gelişimini İlerlemeye Yönelik Sonraki Seanslar İçin Önerilerde Bulunun

Amaç

  • Uzun vadeli Orman Okulları programlarının önemini kavrayabilme.
  • Uzun vadeli öğrenme ve gelişim fırsatlarını belirlemek.

Pilot programınızı tamamlarken, herhangi bir Orman Okulları programının ilk 6 haftasını yürüttünüz. Bu Temel Değerlendirme, bir topluluk duygusu yaratmaya, alan ve doğayla etkileşime odaklanırken, öğrencinin ihtiyaçlarının nasıl ele alınacağını anlamak için gözlemler yaparken programın her bir öğrenci için sağlayabileceği öğrenme ve gelişimsel değeri tanımaya odaklanır.

Bu süreçte öğrenme ve gelişim ihtiyaçlarını belirleyerek, bunları ele almak için doğru ortamı ve fırsatları nasıl sağlayacağımızı planlamaya başlayabiliriz.

Gözlemlediğiniz 3 kişiyi kullanarak, artık daha uzun vadeli bir programın bütünsel olarak gelişmelerine yardımcı olmada nerede değere sahip olacağını belirleyeceksiniz.

Pilot program/temel değerlendirme sırasında gözlemlediğiniz belirli öğrenciler için öğrenme ve gelişimsel değeri olacağına inandığınız daha fazla fırsat sağlamak için daha uzun vadeli bir programı (20 hafta) nasıl kullanacağınızı düşünün.

Kanıt

  • Gözlemlenen 3 birey için temel öğrenme ve gelişim ihtiyaçlarını belirleyin.
  • Bu ihtiyaçları karşılamayı desteklemek için sağlayacağınız öğrenme deneyimlerinden örnekler verin.
  • Bu ihtiyaçlara yanıt olarak becerileri ve kişisel nitelikleri geliştirmek için uzun vadeli bir programı (20 hafta) nasıl kullanacağınızı belirleyin ve tartışın.

Lütfen ya;

  • Video/ses/broşür/web sayfası/blog gönderisi veya diğer tanıtım/bilgilendirme materyali üretin ve dosya olarak gönderin veya bir bağlantı sağlayın veya
  • Kanıtınızı kameraya çekin veya kaydedin ve bir bağlantı sağlayın.