Birleşik Krallık’taki Orman Okulu’nun tarihini özetlemek

Birleşik Krallık’taki Orman Okullarının tarihini özetleyin ve Yerel Olarak

Amaçlayın

  • Arşimet Orman Okulları modelinin gelişimini oluşturmak.
  • Orman Okulları üzerindeki etkilerini anlamak.
  • Modern Orman Okulları için bağlam sağlamak.
  • Orman Okullarına olan yerel farkındalığı ve ilgiyi anlamak.

Orman Okulları, zengin ve çeşitli bir tarihe ve geniş bir etki yelpazesine sahiptir.

Çalıştığınız model, çok çeşitli ortamlarda ve geniş bir öğrenci yelpazesiyle çalışan Uygulayıcılar tarafından tüm dünyada birçok ülkede benimsenen bir modeldir. Bir Uygulayıcının bugün bildiğimiz Arşimet Orman Okulları modelini anlaması için onun gelişimini şekillendiren olayları anlamamız gerekir.

Orman Okulları modelinin birçok alanda coşkulu bir şekilde benimsenmesine rağmen, bu eğitim/sürdürülebilirlik yaklaşımını keşfetmemiş pek çok yer var.

Yerel bölgenizde, önceden var olan bir Orman Okulu örneğinden, Orman Okulları yaklaşımına ilişkin farkındalık ve anlayış eksikliğine kadar her şeyi keşfedebilirsiniz.

Yerel topluluğunuza ulaşın ve Orman Okulları hakkındaki bilgilerini sorun. Bu, yerel okulları, topluluk gruplarını, açık hava eğitim merkezlerini/şirketleri içerebilir. Bu aynı zamanda, Orman Okulları Yolculuğunuza fayda sağlayabilecek ve gelecekteki projelerle sonuçlanabilecek potansiyel ilgi ve ortaklıkları belirlemek için iyi bir fırsattır.

Bölgenizde Orman Okullarına öncülük ettiğinizi ve bunu yaparken, öğrenmeye ve doğaya katılıma yönelik yeni bir yaklaşım geliştirmede büyük bir etkiye ve role sahip olduğunuzu görebilirsiniz.

Kanıt

  • Bugün var olan Orman Okullarının oluşturulmasına yönelik önemli olayları ve katkıları tanır.
  • Orman Okulları fikrinin Birleşik Krallık’ta nasıl geliştirildiğini ve benimsendiğini belirleyin.
  • Bu fikirlerin şimdi Arşimet Orman Okulları Modeli olarak bildiğimiz şeye nasıl rafine edildiğini belirleyin.
  • Orman Okullarının yerel farkındalık/kullanım düzeyini belirleyin.