Bütüncül gelişimin Orman Okulu aracılığıyla nasıl kolaylaştırıldığını açıklayın

Amaç

  • Planlama Döngüsü ile bütünsel gelişim arasındaki bağlantıları anlamak.
  • Kişisel, sosyal ve duygusal becerileri geliştirmede uzun vadeli bir programın değerini tanımak.

Pilot programınız boyunca, oturumlarınızla, hem öğrenci liderliğindeki deneyimler olarak tanıttığınız deneyimler açısından, bütünsel gelişim fırsatlarını haritaladınız.

Burada, planlama, gözlemler ve oturum değerlendirmeleri aracılığıyla, bütüncül gelişim için fırsatlar yaratmak için deneyimleri nasıl tanıdığınızı, sağladığınızı ve uyarladığınızı açıklayacaksınız.

Pilot programınızdan pek çok örneği tanıyacak olsanız da, Orman Okulları Uygulayıcısına öğrencilerin daha fazla öğrenme ve gelişmelerini destekleme fırsatı verirken aynı zamanda kişisel, sosyal ve duygusal becerilerin giderek daha fazla beslenmesi ve güçlendirilmesi.