DOĞA

NESNE YAKALAMA

Etkinlik türü  : Doğa Etkinliği

Yaş grubu     :

Öğretmen adı :

KAZANIM VE GÖSTERGELER

Bilişsel Gelişim

Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar. 

Göstergeleri: 

Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.

Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.

Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.

Göstergeleri: 

Nesne/varlığın rengini söyler.

Nesne/varlığın şeklini söyler.

Sosyal Duygusal Gelişim

Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler. 

Göstergeleri: 

Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar

Öğrenme Süreci

Etkinliğin uygulanacağı alana gidildiğinde çocuklarla birlikte bir çember oluşturarak oturulur. Çocuklardan etraflarında gördükleri nesneleri söylemeleri istenir. Ardından ne yapılacağı açıklanır.

“Hepimizin arkasında bir taş var. Bu taşın nasıl bir taş olduğunu hayal edin. Büyüklüğü nasıl? Ağırlığı nasıl? Uzun mu, kısa mı? Şimdi herkes sırayla bu taşı yanındaki arkadaşına verecek. Arkadaşınızın elindeki taşı alırken ve arkadaşınıza verirken hayal ettiğiniz özelliklerine dikkat edin. Önce ben başlıyorum.”

Daha sonra arkanızdaki hayalî taş yanınızdaki çocuğa verilir. Bu sırada siz de taşın özelliğine göre hareket etmelisiniz. Sanki ağır bir taş veriyormuş gibi taşımakta zorlandığınızı gösteren hareketler yapabilirsiniz. Bu şekilde ağırlık, uzunluk, büyüklük gibi özellikleri taşıyan hayalî taşları elden ele dolaştırmalarını isteyin.

Bu etkinliğin sonunda çocukları 4 gruba ayrılır ve gruplara şu yönerge verilir. 

“Şimdi birlikte etrafta bu şekilde farklı büyüklük, ağırlık ve uzunlukta nesneler arayacağız. Farklı büyüklüklerde yapraklar, farklı uzunluklarda dallar. Dolaşırken ilginizi çeken tüm nesneleri bir araya getirin!”

Her grubun belli özelliklere göre nesneler aramalarını isteyin. Bu sırada böcek, solucan gibi canlıları toplamamaları, yalnızca yere düşmüş yaprak, dal, ağaç kabuğu gibi parçaları almaları söylenir. Çocuklar nesne toplar ve toplanan nesneler okula dönüşte yanınızda götürülür. Sınıfa döndükten sonra Doğa kitabından Nesne Yakalama Çalışma Sayfası çocuklara açıklanır. Kitaptaki cetveller kesilir. Topladığınız nesneleri, kestikleri cetvellerde belirtildiği gibi sıralayarak (örneğin en büyükten en küçüğe, en hafiften en ağıra gibi) yerleştirmeleri istenir. Etkinliğin sonunda her grubun kendi çalışmasını arkadaşlarına göstermesi ve açıklaması istenir. Daha sonra bu cetvelleri sınıfa götürerek bir sınıf panosu hazırlayabilirsiniz.

Materyal 

Doğal malzemeler, ölçüm yapabilmek için cetvel, tartı

Sözcük ve kavramlar

Boyutlar (küçük-büyük, uzun-kısa), miktar (ağır-hafif)

Değerlendirme

  • Bugün doğada ne tür nesneler aradık?
  • Bugün bulduğumuz en büyük, en ağır, en uzun nesneler hangileriydi?
  • En çok hangi özellikte nesne ararken zorlandınız? Neden?
  • Nesnelerin boylarını ve ağırlıklarını nelerle ölçeriz? Bugün nesneleri nasıl ölçtünüz?
  • Herhangi bir ölçme aracı kullandınız mı?
  • Daha önce bugün bulduğunuz kadar ağır bir nesne bulmuş muydunuz? (Buradaki nesne özelliklerini değiştirerek soruyu çeşitlendirebilirsiniz.)
  • Deniz kenarında dolaşıp nesne avcılığı yapmış olsaydık acaba bugün bulduğumuz nesnelerden farklı olarak hangi nesneleri bulurduk?

Uyarlama: