DOĞA

DOĞA ANLAŞMASI YAPIYORUZ

Etkinlik türü  : Doğa Etkinliği

Yaş grubu     :

Öğretmen adı :

KAZANIM VE GÖSTERGELER

Bilişsel Gelişim

Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar. 

Göstergeleri: 

Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.

Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.

Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular. 

Göstergeleri: 

Nesnenin mekândaki konumunu söyler. 

Mekânda konum alır.

Sosyal Duygusal Gelişim

Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler. 

Göstergeleri: 

Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar

Öğrenme Süreci

Çocuklara doğada karşılaşabilecekleri tehlikelerle ilgili görseller gösterilir. Bu görsellerle ilgili beyin fırtınası yapılır. Doğada bulunduğumuzda neden kurallara ihtiyacımız olduğu sorulur ve çocukların cevapları alınır. Çocuklarla birlikte uygulanabilecek örnek olaylar belirlenir ve dramatizasyonu yapılır.

Materyal 

Tehlike görselleri

Sözcük ve kavramlar

Tehlike, zor- kolay, büyük- küçük

Değerlendirme

  • Tehlike sence ne demek?
  • Tehlikeli bir durumla karşılaştığımızda ne yaparız?
  • Sen daha önce tehlikeli bir durumla karşılaştın mı? Neydi?
  • Ormanda ya da doğada karşılaşacağımız tehlikeler neler olabilir?

Uyarlama: