DOĞA

TOPRAK KAVANOZUM

Etkinlik türü  : Doğa Etkinliği

Yaş grubu     :

Öğretmen adı :

KAZANIM VE GÖSTERGELER

Bilişsel Gelişim

Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.

Göstergeleri: 

Nesne/varlığın rengini söyler.

Nesne/varlığın şeklini söyler.

Sosyal Duygusal Gelişim

Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler. 

Göstergeleri: 

Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar

Öğrenme Süreci

Çocuklarla birlikte çıktığınız doğa gezisinde oluşturacağınız ‘Mevsim Ritüeli’ için daha önceden hazırladığınız kavanozun içine bir miktar toprak koyulur ve kapağı kapatılır. Sınıfın bir bölgesi ritüel alanı olarak belirlenir ve kavanoz o alana yerleştirilir. Haftalık olarak kavanoz incelenir ve gözlemlenen değişiklikler resmedilir ve bir önceki haftaki çizimle karşılaştırılır.

Not: Çizimlerin altına alacağınız notlar bir sonraki hafta süreci hatırlamanız açısından kolaylık sağlayacaktır.

Materyal 

Kavanoz, toprak

Sözcük ve kavramlar

Gözlem, toprak, kavanoz

Değerlendirme

  • Etkinlikte neler yaptık?
  • Hangi malzemeleri kullandık?
  • Bu etkinlik sana nasıl hissettirdi?
  • Toprağa dokunmak nasıl bir şeydi?

Uyarlama: