DOĞA

ELEME YAPIYORUM

Etkinlik türü  : Doğa Etkinliği

Yaş grubu     :

Öğretmen adı :

KAZANIM VE GÖSTERGELER

Bilişsel Gelişim

Kazanım 2. Nesne / durum / olayla ilgili tahminde bulunur.

Göstergeleri:

Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler.

İpuçlarını birleştirerek tahminini söyler.

Gerçek durumu inceler.

Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.

Kazanım 17. Neden sonuç ilişkisi kurar.

Göstergeleri:

Bir olayın olası nedenlerini söyler.

Bir olayın olası sonuçlarını söyler.

Dil Gelişimi:

Kazanım 7. Dinlediklerinin / izlediklerinin anlamını kavrar.

Göstergeleri:

Sözel yönergeleri yerine getirir. 

Dinledikleri/izlediklerini açıklar. 

Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.

Kazanım 8. Dinlediklerini / izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Göstergeleri:

Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar.

Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.

Öğrenme Süreci

Kum teknesi, süzgeç ve toprağın olduğu alana çocuklarla birlikte bir gezi düzenlenir ve bu malzemelerle neler yapabileceğini sorulur. Çocuklar ‘Eleme’ cevabını verene kadar yönlendirici sorular sorularak etkinliğe başlanır. Daha sonra çocuklardan toprağı süzgece dökmesi ve elemeye başlaması istenir. Eleme işlemi bittikten sonra süzgeçte kalan ve kum teknesine dökülen toprak incelenir ve değerlendirme sorularıyla etkinlik sonlandırılır.

Materyal 

Kum teknesi, süzgeç, toprak

Sözcük ve kavramlar

Elemek, yumuşak- sert

Değerlendirme

  • Süzgeç nasıl bir malzeme?
  • Süzgeçle eleme işlemini başka hangi malzemelerle yapabilirdik?
  • Süzgeçte kalan malzemeler sana ne hissettirdi?
  • Kum teknesine dökülen toprak sana ne hissettirdi?
  • Hangisi daha yumuşaktı/ sertti?
  • Başka neleri eleyebiliriz?

Uyarlama: