DOĞA

RENKLİ YAPRAKLAR

Etkinlik türü  : Doğa Etkinliği

Yaş grubu     :

Öğretmen adı :

KAZANIM VE GÖSTERGELER

Bilişsel Gelişim

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Göstergeleri:

Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. 

Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.

Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.

Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar. 

Göstergeleri: 

Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.

Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.

Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.

Göstergeleri: 

Nesne/varlığın adını söyler.

Nesne/varlığın rengini söyler.

Nesne/varlığın şeklini söyler.

Nesne/varlığın büyüklüğünü söyler.

Nesne/varlığın kokusunu söyler.

Nesne/varlığın miktarını söyler.

Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.

Göstergeleri:

Nesne/varlıkları birebir eşleştirir.

Nesne/varlıkları rengine göre ayırt eder, eşleştirir.

Kazanım 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar.

Göstergeleri:

Nesne/varlıkları rengine göre gruplar.

Sosyal Duygusal Gelişim

Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler. 

Göstergeleri: 

Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar

Öğrenme Süreci

Önceden kahverengi, sarı, kırmızı, yeşil, turuncu, pembe ve mor renklerde küçük kağıtlar hazırlanır. Daha sonra çevredeki yapraklar incelenir. ‘Hangi renk yapraklar gördün?’ diye sorulur. Cevapları dinlenilir. Renkli kağıtlar yere dizilir ve çocuklara o renklerde yapraklar araması söylenir. Bulunan yapraklar incelenerek etkinlik sonlandırılır.

Materyal 

Renkli kartonlar, yapraklar

Sözcük ve kavramlar

Yaprak, renkler

Değerlendirme

  • Yaprakları bulurken zorlandın mı?
  • En zor bulduğun renk hangisiydi?
  • Çevremizde en çok hangi renk yaprak var?
  • Sence yapraklar neden renklendi?

Uyarlama: