DOĞA

RÜZGARIN GÜCÜ İLE NESNELERİ HAREKET ETTİRME

Etkinlik türü  : Doğa Etkinliği

Yaş grubu     :

Öğretmen adı :

KAZANIM VE GÖSTERGELER

Bilişsel Gelişim

Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar. 

Göstergeleri:

Bir olayın olası nedenlerini söyler. 

Bir olayın olası sonuçlarını söyler.
Kazanım 19. Problem durumlarına çözüm üretir.

Göstergeleri:

Problemi söyler. 

Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. 

Çözüm yollarından birini seçer. 

Seçtiği çözüm yolunu dener.  

Çözüme ulaşamadığı zaman yeni bir çözüm yolu seçer.

Motor Gelişim

Kazanım 3: Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. 

Göstergeleri:

Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder.

Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atar.

Sosyal Duygusal Gelişim

Kazanım 7: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.

Göstergeleri:

Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar.

Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.

Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar. 

Göstergeleri:

Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler.

Kuralların gerekli olduğunu söyler.

İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır.

Öğrenme Süreci

Ormanlık alanda uygun bir yere çeşitli ağırlıklarda nesneler koyulur. (Örn: mantar tıpa, kağıt, kuş tüyü, yaprak, dal parçası, kütük vb.) Çalışmaya başlamadan önce çocuklar nesneleri teker teker ellerine alarak ağırlıklarını hissederler. Çocuklardan, rüzgarın etkisiyle, nesnelerin ne kadar uzağa gidebileceği, hangi nesnelerin kolay hangisinin zor hareket ettirilebileceği ile ilgili tahminleri alınır. Çocuklar nesneleri üfleyerek hareket ettirmeye çalışırlar. Deneyin sonunda çocukların yorumları dinlenir. 

Materyal 

Mantar tıpa, kağıt, kuş tüyü, yaprak, dal parçası vb. materyaller

Sözcük ve kavramlar

Ağır-hafif

Değerlendirme

  • Bu etkinlikte neler yaptık?
  • Nesneleri hareket ettirmek zor muydu?
  • En ağır nesne hangisiydi?
  • En hafif nesne hangisiydi?
  • Bu etkinliği yaparken neler hissettin?
  • Seni zorlayan bir şey oldu mu?

Uyarlama: