DOĞA

FARKLI OLANI BULMA YARIŞMASI

Etkinlik türü  : Doğa Etkinliği

Yaş grubu     :

Öğretmen adı :

KAZANIM VE GÖSTERGELER

Bilişsel Gelişim

Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Göstergeleri:

Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. 

Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.

Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.

Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.

Göstergeleri:

Nesne/varlığın adını söyler.  

Nesne/varlığın rengini söyler.  

Nesne/varlığın şeklini söyler.  

Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.

Göstergeleri:

Nesne/varlıkları birebir eşleştirir.

Eş nesne/varlıkları gösterir.

Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır.

Göstergeleri:

Nesne/varlıkların rengini ayırt eder, karşılaştırır.  

Nesne/varlıkların şeklini ayırt eder, karşılaştırır.  

Kazanım 10: Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.

Göstergeleri:

Nesnenin mekândaki konumunu söyler. 

Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir. 

Mekânda konum alır.

Motor Gelişim

Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.

Göstergeleri:

Yönergeler doğrultusunda yürür. 

Yönergeler doğrultusunda koşar.  

Belli bir yükseklikten atlar.

Belli bir yüksekliğe zıplar. 

Engelin üzerinden atlar. 

Koşarak bir engel üzerinden atlar.

Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler. 

Tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler.

Sekerek belirli mesafede ilerler.

Kazanım 2: Denge hareketleri yapar.

Göstergeleri:

Bireysel ve eşli olarak denge hareketleri yapar. 

Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür. 

Denge tahtası üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür.

Öğrenme Süreci

Çocuklarla birlikte çember olunur ve çocuklar iki gruba ayrılır. Her grup için önlerine dört kapalı resim koyulur. Üç resim aynı bir resim farklıdır. Yere engeller koyularak bir parkur oluşturulur. Oyun kuralları açıklanır. Gruplardan iki çocuk seçilir. ‘Başla’ dendiğinde iki çocuk engelleri aşar ve kapalı kartları açar. İçlerinden farklı olan nesneyi bulur ve parkuru tekrar geçerek kartları belirlenen noktaya getirir. İlk ve doğru getiren çocuk grubu bir çarpı işaretini kazanır. Oyunun ardından çarpı işaretinin adı çocuklara sorulur ve işaretin ne anlama gelebileceği ve nerelerde kullanılabileceği ile ilgili sorgulama başlatılır. İşaret parmakları ile havada çarpı işareti oluşturulur. Her çocuk yere bir dal parçası yardımı ile çarpı işareti çizmeye çalışır. 

Materyal 

6 adet aynı yaprak görseli, 2 adet aynı yaprak görseli, parkur için ip, kütük, ağaç parçaları

Sözcük ve kavramlar

Parkur, yaprak, aynı-farklı

Değerlendirme

  • Bu etkinlikte neler yaptık?
  • Bu etkinlikte en çok zorlandığın şey neydi?
  • Parkur sence zor muydu?
  • Sen olsan bu parkuru nasıl hazırlardın?

Uyarlama: