DOĞA

TOPRAKTA YAŞAYAN CANLILAR

Etkinlik türü  : Doğa Etkinliği

Yaş grubu     :

Öğretmen adı :

KAZANIM VE GÖSTERGELER

Bilişsel Gelişim

Kazanım 2. Nesne / durum / olayla ilgili tahminde bulunur.

Göstergeleri:

Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler.

İpuçlarını birleştirerek tahminini söyler.

Gerçek durumu inceler.

Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.

Kazanım 17. Neden sonuç ilişkisi kurar.

Göstergeleri:

Bir olayın olası nedenlerini söyler.

Bir olayın olası sonuçlarını söyler.

Dil Gelişimi:

Kazanım 7. Dinlediklerinin / izlediklerinin anlamını kavrar.

Göstergeleri:

Sözel yönergeleri yerine getirir. 

Dinledikleri/izlediklerini açıklar. 

Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.

Kazanım 8. Dinlediklerini / izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Göstergeleri:

Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar.

Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.

Öğrenme Süreci

Hayvanların nerede yaşadıkları ile ilgili sorgulama başlatılır. Çocuklara gözlem kutuları dağıtılır. Bulunulan çevrede gezi düzenlenir. Çocuklar ilginç buldukları yaprak, dal, taş, toprak vb. şeyleri gözlem kutularının içine toplarlar. Gezi sona erince bir çember olunur ve branda etrafına oturulur. Öğretmen toplanan malzemeleri önlerine bıraktırır ve getirdikleri toprakla ilgili deney yapacaklarını söyler. Bunun için gerekli malzemeler hazırlanır. Cam kavanoz çocuklara dağıtılır. Çocuklar bir miktar suyu kaplarının içine doldururlar. Suyla doldurulmuş kavanoza gözlem kutularındaki bir miktar toprağı atarlar. Toprakta hava kabarcıkları çıktığı görülür. Çıkan havanın toprakta yaşayan hayvanlara nasıl yarar sağladığı sorgulanır. Öğretmenin rehberliği ile öğrencilerin deneyin ana fikrine ulaşmaları sağlanır. 

‘Toprakta da hava vardır. Solucan, karınca, kırkayak gibi hayvanlar bu hava sayesinde yaşarlar.’

Materyal 

Kavanoz, gözlem kutusu, su

Sözcük ve kavramlar

Hava kabarcığı, canlı-cansız

Değerlendirme

  • Bu etkinlikte neler yaptık?
  • Hangi malzemeleri kullandık?
  • Hayvanlar hava ihtiyaçlarını nerden karşılıyorlar?
  • Başka nasıl hava alabilirler?
  • Başka hangi malzemelerle bu deneyi gerçekleştirebilirdik?
  • Hava görünebilen bir şey mi?
  • Görünseydi sence nasıl görünürdü?

Uyarlama: