EKOLOJİ

GÜNLÜK EĞİTİM PLANI

DOĞAYI TANIYORUM

Etkinlik türü : Ekoloji Etkinliği 

Yaş grubu     :

Öğretmen adı :

KAZANIM VE GÖSTERGELER

Bilişsel Gelişim:

Kazanım 5. Nesne veya varlıkları gözlemler.

Göstergeleri:

Nesne/varlığın adını söyler.  

Nesne/varlığın rengini söyler.  

Nesne/varlığın şeklini söyler.  

Nesne/varlığın kokusunu söyler.  

Sosyal ve Duygusal Gelişim:

Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Göstergeleri:

Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.   

Nesneleri alışılmışın dışında kullanır.

Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.

Öğrenme Süreci

Çocuklarla bir çember oluşturulur ve aşağıdaki sorular sorularak konuya giriş yapılır:

 • Okulumuzda kimler var? (öğretmenler, idareciler, temizlik görevlileri, güvenlik görevlisi, öğrenciler, veliler, yemekhane görevlisi, stajyer öğretmenler)
 • Burada neler yapıyorlar?
 • Öğretmenler okulda olmazsa ne olur? Öğrenciler olmazsa ne olur? Peki, sınıfımızı temizleyen görevliler olmazsa ne olur?

Ardından aşağıdaki yönerge verilir.

“Hepimiz burada birlikte yaşıyoruz. Arkadaşlarınızla, benimle ya da yan sınıftaki çocuklarla farklı ilişkileriniz var. Sizce doğada da böyle ilişkiler var mıdır? Şimdi birlikte dışarı çıkacağız. Çevremizde hangi canlılar yaşıyor? Birlikte gözlemleyeceğiz.”

Etkinliğin yapılacağı alana gidilir. Çocuklara gözlem kutuları dağıtılır ve nasıl kullanacakları konusunda bilgi verilir. Gözlem kutularını kullanarak çevrelerinde gördükleri canlı ve cansız varlıkları gözlemlemeleri istenir.

Aşağıdaki soruları sorarak çocukları çevrelerini gözlemlemeleri konusunda yönlendirebilirsiniz.

 • Şimdi dikkatlice etrafınızı izleyin. Etrafınızda hangi canlılar var?
 • Toprakta neler görüyorsunuz? Toprağı biraz eşeleyin, şimdi neler görüyorsunuz?
 • Gökyüzünde hangi canlılar var?
 • Canlıların yuvaları nerede?
 • Suyun kenarında (eğer bir su kaynağına yakınsanız) neler görüyorsunuz?
 • Taşların altında, ağaç gövdelerinde, yükseklerdeki dallarda, suyun içinde neler oluyor?
 • Burada yaşayan canlıların birbirleriyle nasıl bir ilişkisi olabilir?

Etkinliği sonlandırmak için çocuklardan gözlem yaptıkları alanda birer canlı ve / veya cansız varlığı seçmeleri istenir. Bu iki varlık arasındaki ilişkiyi (mantarlar-ağaçlar, böcekler-ağaçlar, toprak-bitkiler, güneş-ağaç gibi) tahmin etmelerini ve anlatmalarını sağlamaya çalışılır. 

Materyal 

Gözlem kutusu ya da büyüteç

Sözcük ve kavramlar

İlişki, yuva, canlı

Değerlendirme

 • Bugün hangi canlıları gözlemlediniz?
 • Gözlem sırasında sizi şaşırtan bir şey oldu mu?
 • Gözlem yaptığımız alanda daha önce görmediğiniz canlılar var mıydı?
 • Evinizin bahçesinde / parkta / okulunuzun bahçesinde yaşayan canlılar arasında fark ettiğiniz ilişkiler var mı? 

Uyarlama