EKOLOJİ

DOĞAYI KEŞFEDELİM

Etkinlik türü : Ekoloji Etkinliği 

Yaş grubu     :

Öğretmen adı :

KAZANIM VE GÖSTERGELER

Bilişsel Gelişim:

Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.

Göstergeleri:

Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. 

Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.

Kazanım 5. Nesne veya varlıkları gözlemler.

Göstergeleri:

Nesne/varlığın adını söyler.  

Nesne/varlığın rengini söyler.  

Nesne/varlığın şeklini söyler.  

Nesne/varlığın kokusunu söyler.  

Sosyal ve Duygusal Gelişim:

Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Göstergeleri:

Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.   

Öğrenme Süreci

‘Doğada ne var?’ oyunu oynanır. (Ormanın kapısı var mı?, Sence kaç tane ağaç var?, Ormanda hangi canlılar yaşar? Vb.) Doğa ve fiziksel özellikleri ile ilgili sorgulama başlatılır. Çocuklara kitapları dağıtılarak ‘Doğada Gördüklerim’ sayfalarını açmaları istenir. Daha önceden öğretmenin belirlediği güzargahta bir yürüyüş gerçekleştirilir ve çocuklardan yürüyüş esnasında gördüklerini işaretlemeleri istenir. Yine daha önceden belirlenmiş uygun bir alanda çocuklar daire şeklinde otururlar ve işaretledikleri varlıklarla ilgili sohbet edilir. 

Materyal 

1.Fasikül kitabı, boya kalemi

Sözcük ve kavramlar

Doğa, varlıklar

Değerlendirme

  • Bugün doğada neler gördün?
  • Gördüklerinden en çok neye şaşırdın?
  • Gördüğünde korktuğun bir şey oldu mu?
  • Seni en mutlu eden şey neydi?
  • Ormanda ne görsen çok şaşırırdın?