EKOLOJİ

YERYÜZÜNÜN ÖRTÜSÜ: TOPRAK

Etkinlik türü : Ekoloji Etkinliği 

Yaş grubu     :

Öğretmen adı :

KAZANIM VE GÖSTERGELER

Bilişsel Gelişim:

Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.

Göstergeleri:

Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. 

Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.

Kazanım 4. Nesneleri sayar.

Göstergeleri:

İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.

Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.

Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.

Kazanım 5. Nesne veya varlıkları gözlemler.

Göstergeleri:

Nesne/varlığın adını söyler.  

Nesne/varlığın rengini söyler.  

Nesne/varlığın şeklini söyler.  

Nesne/varlığın kokusunu söyler.  

Kazanım 8. Nesne veya varlıkların özelliklerini karşılaştırır.

Göstergeleri:

Nesne/varlıkların rengini ayırt eder, karşılaştırır.  

Nesne/varlıkların şeklini ayırt eder, karşılaştırır.  

Nesne/varlıkların büyüklüğünü ayırt eder, karşılaştırır.  

Nesne/varlıkların uzunluğunu ayırt eder, karşılaştırır.  

Dil Gelişimi:

Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.

Göstergeleri:

Görsel materyalleri inceler.

Görsel materyalleri açıklar.

Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.

Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.

Sosyal ve Duygusal Gelişim:

Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Göstergeleri:

Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.   

Nesneleri alışılmışın dışında kullanır.

Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.

Öğrenme Süreci

Etkinliğe başlarken çocuklara aşağıdaki soruları sorarak gözlemlerini anlatmaları istenir. İnsanlar dışında hayvanlara ve bitkilere de odaklanmaları sağlanır ve söyledikleri yazılır.

 • Dışarı çıktığınızda okulun, evinizin bahçesinde ya da pikniğe gittiğinizde etrafınızda hangi canlıları görüyorsunuz?
 • Sizden küçük hayvanlar ve bitkiler hangileri?
 • Peki, ellerinizden daha küçük hayvanlar ve bitkiler hangileri?
 • Parmağınızdan küçük canlılar hangileri?

Yazılan bütün canlılar sayılır. Çevrede ne kadar çok canlıyla birlikte yaşadığınıza çocukların dikkati çekilir. Aşağıdaki sorular sorularak devam edilir.

 • Bütün bu canlılar nerede yaşıyorlar?
 • Yaşamak için nelere ihtiyaçları olabilir?
 • Çevremizde yaşayan ama göremediğimiz başka hangi canlılar olabilir?

Aşağıdaki soruları sorarak etkinliğe devam edin.

 • Toprağın altındaki canlılar nasıl yaşar? Nelere ihtiyaçları olur?
 • Toprağın üstündeki canlılar nasıl yaşar? Nelere ihtiyaçları olur?
 • Dikkatinizi çeken farklı canlılar oldu mu?
 • Toprak canlıların yaşamı için sizce önemli mi?
 • Neden önemli olabilir?

Materyal 

Resim kâğıdı, boya kalemi

Sözcük ve kavramlar

Geometri (büyük-küçük), farklı hayvan türleri

Değerlendirme

 • Çevrende hangi canlıları gördünüz?
 • Bu canlıları daha önce görmüş müydünüz?
 • Daha önce görmediğiniz canlılar var mıydı?
 • Bugün toprakla ilgili keşfettiklerinizin arasında en çok dikkatinizi çeken bilgi neydi?
 • Çevremizde bu kadar farklı canlıyla birlikte yaşadığımızı düşününce kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

Uyarlama