EKOLOJİ

TOPRAĞIN HİKAYESİ 

Etkinlik türü : Ekoloji Etkinliği 

Yaş grubu     :

Öğretmen adı :

KAZANIM VE GÖSTERGELER

Bilişsel Gelişim:

Kazanım 5. Nesne veya varlıkları gözlemler.

Göstergeleri:

Nesne/varlığın adını söyler.  

Nesne/varlığın rengini söyler.  

Nesne/varlığın şeklini söyler.  

Nesne/varlığın kokusunu söyler.  

Sosyal ve Duygusal Gelişim:

Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Göstergeleri:

Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.   

Nesneleri alışılmışın dışında kullanır.

Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.

Öğrenme Süreci

Her yüzeyine yazı yazılabilecek 3 karton küp hazırlanır. Zaman var ise küpleri kendilerinin oluşturması için karton verilebilir. Küplerden birincisine günlük hayatta kullandıkları nesnelerden 6 tanesinin (kalem, kazak ve bardak gibi) resmini yapmaları istenir. İkinci küpe 6 adet canlı resmi (domates, çam ağacı ve sincap gibi) yapmaları istenir. Son küpe de elektronik aletlerden 6 tanesinin (telefon, bilgisayar ve tost makinası gibi) resmini yapmaları istenir. Küplere resim işlemi bittiğinde aynı anda 3 küpü atmaları ve en üstte görünen 3 nesnenin toprak ile ilişkisini gösteren bir görsel yapmaları istenir. Resim yapma süreci tamamlandığında çocuğunuzdan sizinle metinlerini/ görsellerini paylaşmaları istenir.

Son olarak “Bana öyle bir şey söyleyin ki toprakla ilişkisi olmasın?” sorusu sorulur. Yaşamımızdaki her şeyin doğrudan ya da dolaylı olarak toprak ile bir ilişkisi vardır. Değerlendirme için ortasına

“TOPRAK” yazılmış büyük bir kâğıdı uygun bir yere koyarak, aklına gelen nesnelerin toprakla ilişkisini söyleyerek kâğıda yazabilir ve bir kavram haritası oluşturabilirsiniz. 

Materyal 

Karton, makas, yapıştırıcı, kalem

Sözcük ve kavramlar

Atmak, hikaye, toprak, küp

Değerlendirme

  • Küp nasıl bir şekil?
  • Kaç tane köşesi var?
  • Küpün üzerindeki görselleri çizerken en çok hangisi ilgini çekti?
  • Küple oluşturduğunuz hikayelerden en çok hangisini beğendin?
  • Sen bu küplere başka ne çizmek isterdin?
  • Hikaye oluşturmak sana nasıl hissettirdi?

Uyarlama