EKOLOJİ

SONBAHAR KONSERİNİ HAYAL ET

Etkinlik türü : Ekoloji Etkinliği 

Yaş grubu     :

Öğretmen adı :

KAZANIM VE GÖSTERGELER

Bilişsel Gelişim:

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Göstergeleri:

Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. 

Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.

Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.

Kazanım 5. Nesne veya varlıkları gözlemler.

Göstergeleri:

Nesne/varlığın kokusunu söyler.  

Dil Gelişimi

Kazanım 1. Sesleri ayırt eder.

Göstergeleri:

Sesin geldiği yönü söyler.

Sesin kaynağının ne olduğunu söyler.

Sesin özelliğini söyler.

Verilen sese benzer sesler çıkarır.

Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.

Göstergeleri:

Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar.

Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler.

Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.

Sosyal ve Duygusal Gelişim:

Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Göstergeleri:

Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.   

Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar.

Göstergeleri:

Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler.

Kuralların gerekli olduğunu söyler.

İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır.

Öğrenme Süreci

Çocuklarla birlikte açık bir alana gezi düzenlenir. Gözlerini kapatmaları ve sonbahara özgü sesleri dinlemeleri istenir. Neler duyduğu ile ilgili sohbet edilir. Kurumuş yaprakların hışırtılarını, yağmurun sesini, evlerin ve ağaçların arasından esen rüzgarın uğultusunu dinlemeleri ve hayal etmeleri söylenir. Daha sonra gözlerini açmaları istenir ve işitilen ve hayal edilen seslerle ilgili sohbet edilir.

Materyal 

Sözcük ve kavramlar

Sesler, duymak, yüksek-alçak

Değerlendirme

  • Etkinliğin hangi aşamasından hoşlandın?
  • Sesleri dinlemek sana nasıl hissettirdi?
  • En çok dikkatini çeken ses hangisiydi? 

Uyarlama