EKOLOJİ

İŞTE GELDİ SONBAHAR

Etkinlik türü : Ekoloji Etkinliği 

Yaş grubu     :

Öğretmen adı :

KAZANIM VE GÖSTERGELER

Bilişsel Gelişim:

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Göstergeleri:

Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. 

Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.

Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.

Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.

Göstergeleri:

Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. 

Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.

Kazanım 5. Nesne veya varlıkları gözlemler.

Göstergeleri:

Nesne/varlığın adını söyler.  

Nesne/varlığın rengini söyler.  

Nesne/varlığın şeklini söyler.  

Sosyal ve Duygusal Gelişim:

Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Göstergeleri:

Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.   

Öğrenme Süreci

Çocuklarla birlikte ormanlık alanda bir daire olunur. İçinde sonbaharda giyilen giysilerin olduğu kutu çocuklara gösterilir ve içinde ne olabileceği sorulur. Çocukların tahminleri alınır. Çocukların dikkati giysilere çekilir ve hangi mevsimde giyildiği ile ilgili sorgulama başlatılır. Sonbaharda başka hangi değişiklikler olduğu hakkında sohbet edilir. Çocuklara büyüteçler ve gözlem kutuları dağıtılır. Öğrenciler büyüteçleri ile yaprakları ve ağaçları daha yakından incelerler. Seçtikleri yaprakları gözlem kutularına koyarlar. Toplanan yapraklar hep birlikte incelenir. 

Materyal 

Büyüteç, gözlem kutusu

Sözcük ve kavramlar

Sonbahar, büyük-küçük, açık-koyu, ince- kalın

Değerlendirme

  • Bugün ormanda neler yaptık?
  • Gördüğünde seni şaşırtan bir şey oldu mu?
  • Doğada nasıl değişiklikler gözlemledin?
  • Sonbaharda başka nasıl değişiklikler olur sence?
  • Büyüteçle baktığında hiç beklemediğin bir şey gördün mü?