EKOLOJİ

AĞAÇ ÇİÇEK AÇTI, YAZ MI GELECEK?

Etkinlik türü : Ekoloji Etkinliği 

Yaş grubu     :

Öğretmen adı :

KAZANIM VE GÖSTERGELER

Bilişsel Gelişim:

Kazanım 5. Nesne veya varlıkları gözlemler.

Göstergeleri:

Nesne/varlığın adını söyler.  

Nesne/varlığın rengini söyler.  

Nesne/varlığın şeklini söyler.  

Kazanım 8. Nesne veya varlıkların özelliklerini karşılaştırır.

Göstergeleri:

Nesne/varlıkların rengini ayırt eder, karşılaştırır.  

Nesne/varlıkların şeklini ayırt eder, karşılaştırır.  

Nesne/varlıkların büyüklüğünü ayırt eder, karşılaştırır.  

Nesne/varlıkların uzunluğunu ayırt eder, karşılaştırır.  

Sosyal ve Duygusal Gelişim:

Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Göstergeleri:

Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.   

Nesneleri alışılmışın dışında kullanır.

Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.

Kazanım 7: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.

Göstergeleri:

Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar.

Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.

Kazanım 15: Kendine güvenir.

Göstergeleri:

Grup önünde kendini ifade eder. 

Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini söyler.

Öğrenme Süreci

Çocuklarla ormanlık bir alana gezi düzenlenir. Çocuklara gözlem kutuları dağıtılır ve yaprak toplamaları istenir. Bu alanda yapraksız bir ağaç keşfi yapılır ve toplanan yapraklar bu ağacın etrafına yığılır. Çocuklardan ağacın etrafına yarım daire şeklinde oturmaları istenir. Ağacın çiçek açmasına yardımcı olmak için yaprakların birer birer ağaca takılacağı açıklanır. Ancak her çocuğa ağaca bir yaprak asma hakkı olduğu söylenir. Bu hakkı kazanmak için ağaçlarla ilgili sorulara doğru yanıt vermesi gerekmektedir. Örnek sorular:

 • Sonbaharda bazı ağaçların yapraklarına ne olur?
 • Bir ağacın gövdesinin ağaç için önemi ne olabilir?
 • Bir kuş bir ağaçtan nasıl yararlanır?
 • Bir ağaç, canlı bir varlık mıdır?
 • İnsanların ağaçlardan elde ettikleri besin maddelerinin adını söyler misin?
 • Bir ağaç bitki midir yoksa hayvan mıdır?
 • Ağaçların kökleri ne işe yarar? Vb. 

yanıtı bilen çocuk yerden yaprak alarak ağaca takar. 

Materyal 

Gözlem kutusu

Sözcük ve kavramlar

Ağaç, canlı, yaprak, bitki

Değerlendirme

 • Bu etkinlikte neler yaptık?
 • Bulduğun yapraklar ne renkti?
 • Yaprakları ağaca takarken zorlandın mı?
 • Ağaçların yapraklardan başka neye ihtiyacı vardır?
 • Ağaçların büyümesi için ne gerekir?

Uyarlama