EKOLOJİ

TERARYUM YAPALIM

Etkinlik türü : Ekoloji Etkinliği 

Yaş grubu     :

Öğretmen adı :

KAZANIM VE GÖSTERGELER

Bilişsel Gelişim:

Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Göstergeleri:

Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. 

Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.

Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.

Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

Göstergeleri:

Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler.

İpuçlarını birleştirerek tahminini söyler.

Gerçek durumu inceler.

Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.

Kazanım 5. Nesne veya varlıkları gözlemler.

Göstergeleri:

Nesne/varlığın adını söyler.  

Nesne/varlığın rengini söyler.  

Nesne/varlığın kokusunu söyler.  

Motor Gelişim

Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. 

Göstergeleri:

Nesneleri toplar. 

Nesneleri kaptan kaba boşaltır.

Öğrenme Süreci

Çocuklarla bir çember olunur. Öğretmen sınıfımızda bir bitki yetiştirmeye başlayacağımızı söyler. Ancak bunu saksı olmadan ve çok az sulama yaparak nasıl yapabileceğimizi sorar. Çocukların yanıtları alınır. Öneriler üzerine konuşulur. Konuşma sonunda öğretmen çocuklara sınıfımız için bir teraryum yapacağımızı söyler. Önceden hazırladığı teraryum resimlerini gösterir. Çocukların resimleri incelemelerini sağlar. Teraryum yapmak için bir kavanoz, çakıl taşları, yosun, torf ve Afrika menekşesi kullanacağımızı söylenir. Çocukların özellikle torfu incelemeleri sağlanır. Bitki yetiştirmede toprak gibi kullanıldığı ama topraktan daha zengin bir yapıya sahip olduğu anlatılır. Kavanozun en altına çakıl taşları konur. Taşların üzerine yosunlar konur. Afrika menekşesi yosunların üzerine koyulur ve kökleri 3-4 cm torf ile kaplanır. İstenirse çiçeğin yanına plastik bir oyuncak koyulabileceği söylenir ve seçilen bir oyuncak çiçeğin yanına koyulur. Su püskürtülerek toprak nemlendirilir. Kavanozun kapağı kapatılır. Çocuklara kavanozun içindeki bitkiyi nerdeyse hiç sulamayacağımız söylenir. Bu bitkinin ihtiyacı olan suyu nereden karşılayacağı sorulur. Verilen yanıtlar doğrultusunda, bitkinin suyu terleme yoluyla tekrar tekrar kullandığı anlatılır. Çocuklar hazırladıkları teraryumun resmini yaparlar. Nasıl yapıldığını birbirlerine anlatırlar. 

‘Teraryum, genellikle cam ve plastik maddelerden imal edilen ve içinde sürüngenler, böcekler, bazı bitki türleri için kara ortamının taklit edildiği akvaryum benzeri tanklardır. Farklı ölçülerde içinde bulundurulacak canlıya göre dekore edilir.’

Materyal 

Kavanoz, çakıl taşları, yosun, torf ve Afrika menekşesi

Sözcük ve kavramlar

Teraryum, canlı-cansız

Değerlendirme

  • Bu etkinlikte neler yaptık?
  • Hangi malzemeleri kullandık?
  • Teraryum deyince aklına ne geldi?
  • Teraryum yapmak sana nasıl hissettirdi?
  • Teraryum yaparken başka neler kullanabilirdik?

Uyarlama