Genel Bakış

Orman Okulları, öğrenen liderliğindeki bir yaklaşım kullanarak kişisel mücadeleyi, topluluk uyumunu, doğa bağlantısını ve risk almayı teşvik eden bir öğrenme alanı yaratmaya odaklanır.

Orman Okullarının iki temel amacı;
– Bireyin kimlik düzeyine, olumlu isteklerine etki etmek.
– Doğa ile gerçek, deneyime dayalı bir ilişkiyi etkilemek.

Nihayetinde amacımız, öğrenenlerin karakteri üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmak, Orman Okulları programının ötesinde bir etkiye sahip olmaktır.

Bu çerçeve, tüm Orman Okulları uygulamalarını bilgilendiren ve tanımlayan temel yapıdır.
Bir hükmün Orman Okulu sayılabilmesi için aşağıda gösterilen altı özelliğin mevcut olması gerekir.

  • Sonuçlar – Bireysel öğrencilerin bütünsel gelişimi, bir bütün olarak topluluk duygusu ve doğa ile anlamlı bir ilişki.
  • Program – Sonuçların gelişimini destekleyen Orman Okullarının uzun vadeli doğası.
  • Pedagoji – Öğrenme ve gelişim teorisi ile deneyimleri nasıl şekillendirdiğimiz ve değerlerini nasıl kabul ettiğimiz ile bağlantılar.
  • Ayar – Mekanın önemi, hem doğayla bağ kurması hem de kaynaklarla oyun alanı sağlamasıdır.
  • Beceriler – Deneyimlerde kullanılan pratik beceriler ve çevresel etki değerlendirmesi gibi yönetimsel beceriler.
  • Profesyonel – Anlamlı deneyimler yaratmaya ve öğrencilerimizin refahı için sorumluluk almaya yönelik değerlerimiz ve yaklaşımımız.