İlk 6 Orman Okulu oturumunun sonunda özet değerlendirme yapın ve bunun gelecekteki oturumları nasıl bilgilendireceğini açıklayın

Amaç

 • Pilot programı gözden geçirmek ve üzerinde düşünmek.
 • Bir temel değerlendirmenin bir Uygulayıcının uygulamasını nasıl bilgilendirebileceğini anlamak.
 • Öğrenme toplulukları oluştururken yansıtmanın değerini anlamak.

Pilot programınız boyunca öğrencilerin ihtiyaçlarına uyum sağlamış ve bunlara yanıt vermiş olacaksınız. Ayrıca, tamamladığınız her oturum için bir gözden geçirmeyi tamamlıyor olacaksınız, bu da kararlarınıza ve liderlik tarzınıza yön vererek aşağıdakileri bilgilendirecektir.

Burada, pilot programa bir bütün olarak bakacak ve programın ilerlediği genel yönün yanı sıra daha büyük trendlerden bazılarını tanıyacaksınız.

 • Program boyunca liderlik tarzınız değişti mi?
 • Baştan sona öğrencilerin Orman okulları deneyimlerini kullanma ve kullanma şekillerinde herhangi bir değişiklik fark ettiniz mi?
 • Öğrenen bir topluluğun belirtilerinin ortaya çıktığını fark ettiniz mi? Öğrenciler arasında destekleyici, birlikte yaratıcı öğrenme ilişkisi örnekleri var mıydı?
 • Hangi zorluklar aşıldı?
 • Hangi zorluklar kaldı?
 • Öğrencilerin bundan sonra neyi üstlenmek ve keşfetmek isteyebileceklerine dair bir fikir var mı?
 • Kendi pratiğiniz üzerinde nasıl düşündünüz ve neler öğrendiniz?
 • Düşünme üzerine, programın öğrencilere en faydalı katkıyı sağladığını düşündüğünüz unsurları nelerdir?
 • Bu programı yürütmeye devam edecek miydiniz yoksa başka bir programa mı başlayacaktınız, öğrencilerin kişisel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeye yardımcı olmak için daha fazla fırsat yaratmaya yardımcı olacağını düşündüğünüz değişiklikler nelerdir?

Kanıt

 • Orman Okulları Sonuçlarına ulaşmada programın güçlü yanlarını tanımlayın.
 • Sonuçları daha iyi elde etmek için Pedagoji ve/veya Program öğelerini nasıl değiştireceğinizi açıklayın.
 • Ortam ve Becerilerin pilot programın genel başarısına nasıl katkıda bulunduğunu tartışın.

Lütfen ya;

 • Video/ses/broşür/web sayfası/blog gönderisi veya diğer tanıtım/bilgilendirme materyali üretin ve dosya olarak gönderin veya bir bağlantı sağlayın veya
 • Kanıtınızı kameraya çekin veya kaydedin ve bir bağlantı sağlayın.