Kendi Orman Okulu oturumları için ilgili risk değerlendirmesi ve risk-fayda değerlendirmeleri üretin

Amaç

  • Fayda/risk sürecini anlamak.
  • Orman Okullarında alet ve ateş anlayışınıza dayalı bir değerlendirme koleksiyonu oluşturmak için

Artık Pratik becerilerle ilgili deneyiminizi geliştirdikten sonra, Orman Okulları uygulamanızın aletleri ve ateş unsurları için bir dizi Fayda Riski değerlendirmesi yapmanız gerekiyor.

Daha öncekiyle aynı formatı kullanın ve kalifiye olduktan sonra uzun vadeli bir programın parçası olarak alet ve ateş kullanmanın gelişimsel fırsatlarını ve aynı zamanda bir Uygulayıcı olarak üstlenmemiz gereken sorumlulukları ve aynı zamanda kabul etmemiz gereken sorumlulukları tanımlayan bir dizi Fayda Risk Değerlendirmesi geliştirin. deneyimlerin doğasında var olan riskler.

Kanıt

Şunlar için Fayda Risk Değerlendirmeleri Üretin:

  • Bowsaw, Loppers, Kılıf Bıçağı ve Billhook Kullanımı.
  • Yangın aydınlatması
  • Bir yangını söndürmek.
  • Yemek pişirme.
  • Halatların Kullanımı.