SANAT

DOĞAL MATERYALLERLE KENDİ OKULUMU TASARLIYORUM

Etkinlik türü  : Sanat Etkinliği (Bireysel Etkinlik)

Yaş grubu     :

Öğretmen adı :

KAZANIM VE GÖSTERGELER

Motor Gelişim

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. 

Göstergeleri:

Malzemeleri yapıştırır.

Nesneleri yan yana dizer.

Öğrenme Süreci

Çocuklar uygun bir alana alınır ve ormanda gördükleri, duydukları ve hissettikleri hakkında sohbet edilir. Çocuklardan topladıkları ve seçtikleri tüm materyalleri kullanarak kendilerine bir orman tasarlamaları istenir. Kağıt ve yapıştırıcılar çocuklara dağıtılır. Ortaya toplanan materyaller koyulur ve çocuklara istediklerini seçmelerini söyleyin. Kendi hayallerindeki ormanı kağıtlarına tasarlamalarını isteyin. Çalışmalar bittikten sonra çocuklarla hazırlanan ormanlar hakkında sohbet edilir. Tüm çocuklar ormanlarına isim verdikten sonra etkinlik sonlandırılır.

Materyal 

Doğal materyaller, kağıt, yapıştırıcı

Sözcük ve kavramlar

Orman 

Değerlendirme

Orman tasarlamak zor muydu?

Hangi malzemeleri kullandın?

Ormanda başka neler olması gerekir sence?

Hayalindeki ormanı tasarlayabildin mi?

Uyarlama: