SANAT

ORMANDA BİR GÜNÜM

Etkinlik türü  : Sanat Etkinliği (Bireysel Etkinlik)

Yaş grubu     :

Öğretmen adı :

KAZANIM VE GÖSTERGELER

Bilişsel Gelişim

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Göstergeleri:

Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. 

Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.

Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.

Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar. 

Göstergeleri: 

Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.

Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.

Motor Gelişim

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. 

Göstergeleri:

Kalemi doğru tutar.

Kalem kontrolünü sağlar.

Öğrenme Süreci

Çocuklara nasıl bir gün geçirdikleri sorulur. Çocukların duygularını ifade etmelerine rehberlik edilir, birbirlerine soru sormalarına fırsat verilir. Resim kağıtları ve boyalar dağıtılır. Çocuklardan ormanda geçirdikleri bir günün resmini yapmaları istenir. Daha sonra çocuklar ikili eş olurlar ve resimleri sırası ile birbirlerine anlatırlar. Beş dakika süre verilir. Ardından öğrenciler eşlerini değiştirirler, yaptıkları resimleri birbirlerine anlatırlar. Çizimleri hakkında sohbet etmeleri sağlanarak etkinlik sonlandırılır. 

Materyal 

Kağıt, boyalar

Sözcük ve kavramlar

Orman 

Değerlendirme

  • Ormanda bir gününü tasarlarken neleri hayal ettin?
  • Sen ormanda neler olmasını isterdin?
  • Ormanı çizmek zor muydu?
  • En zorlandığın şey ne oldu?
  • Ormanda başka neler olmalı sence?
  • Sen ormanda başka neler yapmak isterdin?

Uyarlama: