SANAT

YAPRAK ÖRÜNTÜSÜ

Etkinlik türü  : Sanat Etkinliği (Bireysel Etkinlik)

Yaş grubu     :

Öğretmen adı :

KAZANIM VE GÖSTERGELER

Bilişsel Gelişim

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Göstergeleri:

Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. 

Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.

Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.

Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.

Göstergeleri:

Nesne/varlığın adını söyler.

Nesne/varlığın rengini söyler.

Nesne/varlığın büyüklüğünü söyler.

Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur.

Göstergeleri:

Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur. 

Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi söyler.

Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi tamamlar.

Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur.

Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar.

Göstergeleri:

Bir olayın olası nedenlerini söyler.

Bir olayın olası sonuçlarını söyler.

Sosyal- Duygusal Gelişim 

Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Göstergeleri:

Nesneleri alışmışın dışında kullanır.

Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.

Göstergeleri:

Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.

Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar.

Göstergeleri:

Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler.

Kuralların gerekli olduğunu söyler.

İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır.

Kazanım 15. Kendine güvenir.

Göstergeleri:

Grup önünde kendini ifade eder.

Öğrenme Süreci

Çocuklarla birlikte ağaçlık bir alana gidilir. Farklı yapraklar toplamaları istenir. Toplanan yapraklar birlikte incelenir ve bu yapraklarla örüntü oluşturulacağı söylenir. Önce öğretmen bir örüntü oluşturur ve çocuklardan devam ettirmesi istenir. İkinci aşamada çocuklardan kendi örüntülerini oluşturması istenir. Çocuklar kendi örüntülerini oluşturduktan sonra öğretmen bir örüntü oluşturur. Bu örüntüde yanlışlıklar yapar ve çocuklardan yanlış olanı bulmaları istenir. Çocukların ilgisi dahilinde etkinliği zorlaştırarak sürdürebilirsiniz. 

Materyal 

Yapraklar 

Sözcük ve kavramlar

Örüntü, sıralamak, renkler

Değerlendirme

  • Bu etkinlikte neler yaptık?
  • Etkinliğin hangi aşamasında daha çok zorlandın?
  • Bu etkinliği başka nasıl yapabilirdik?

Uyarlama: