SANAT

SONBAHAR AĞACI

Etkinlik türü  : Sanat Etkinliği (Bireysel Etkinlik)

Yaş grubu     :

Öğretmen adı :

KAZANIM VE GÖSTERGELER

Bilişsel Gelişim

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Göstergeleri:

Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. 

Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.

Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.

Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar. 

Göstergeleri: 

Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.

Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.

Motor Gelişim

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. 

Göstergeleri:

Kalemi doğru tutar.

Kalem kontrolünü sağlar.

Öğrenme Süreci

Yere serilmiş bir branda etrafında çocuklarla birlikte çember olunur. Brandanın üzerindeki malzemeler çocuklara gösterilerek neler yapılabileceği sorulur. Çocukların fikirleri alındıktan sonra malzemeler çocuklara tanıtılır. Çocuklara makyaj pamukları, damlalıklar ve boyalar dağıtılır. Çocuklara damlalığın nasıl kullanılacağı gösterilir ve deneme yapmalarına fırsat verilir. Çocuklardan damlalıkları kullanarak pamukları sonbahar renklerine boyalamaları söylenir. Boyanan pamuklar kurumaya bırakılır. Bu sırada çocuklardan dal parçaları toplamaları istenir. Toplanan dal parçaları ağaç gövdesi oluşturacak şekilde kağıtlara yapıştırılır ve kuruyan pamuklar da ağacın yapraklarını oluşturacak şekilde yapıştırılarak etkinlik sonlandırılır.

Materyal 

Kağıt, makyaj pamuğu, boya, damlalık, branda, yapıştırıcı

Sözcük ve kavramlar

Sonbahar, ağaç

Değerlendirme

  • Bu etkinlikte neler yaptık?
  • Hangi malzemeleri kullandık?
  • Başka hangi malzemeleri kullanabilirdik?
  • Kullandığımız malzemelerle sen bir resim tasarlayacak olsan ne tasarlamak isterdin?
  • Bu ağacı başka nasıl yapabilirdik?
  • Senin hayalindeki ağaç nasıl bir ağaç? Hangi renkler var? Nasıl görünüyor? 

Uyarlama: