SANAT

DEĞİŞEN YAPRAKLAR

Etkinlik türü  : Sanat Etkinliği (Bireysel Etkinlik)

Yaş grubu     :

Öğretmen adı :

KAZANIM VE GÖSTERGELER

Bilişsel Gelişim

Kazanım 2. Nesne / durum / olayla ilgili tahminde bulunur.

Göstergeleri:

Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler.

İpuçlarını birleştirerek tahminini söyler.

Gerçek durumu inceler.

Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.

Kazanım 5. Nesne veya varlıkları gözlemler.

Göstergeleri:

Nesne/varlığın adını söyler.  

Nesne/varlığın rengini söyler.  

Nesne/varlığın şeklini söyler.  

Nesne/varlığın dokusunu söyler.

Nesne/varlığın kokusunu söyler.  

Motor Gelişim

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. 

Göstergeleri:

Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.

Malzemeleri yapıştırır.

Öğrenme Süreci

Çocuklara ormanlık bir alanda gözlem kutuları dağıtılır. Yapraklar incelenir, çocuklar seçtikleri yaprakları gözlem kutularında biriktirirler. Daha sonra bir çember olunur ve yapraklar incelenir. Çocuklar gözlem kutularından seçip ayırdıkları birkaç tane yaprağı önlerine koyarak incelerler. Yaprakların kokusu ve dokusu incelenir. Yapraklar çeşitli özelliklerine göre sıralanır. Büyükten küçüğe, uzundan kısaya vb. Her çocuktan yaprağını neye benzettiğini söylemesi istenir. Çocuklar yapraklarını kağıtlarına yapıştırırlar. Neye benzediklerini hayal edip boyalarıyla çizmeleri söylenir. Etkinliklerini bitiren çocuklar ikişerli eş yapılır ve çalışmalarını birbirlerine anlatmaları istenerek etkinlik sonlandırılır. 

Materyal 

Gözlem kutuları, yaprak, kağıt, yapıştırıcı, boya

Sözcük ve kavramlar

Orman, ağaç, yaprak, aynı-benzer-farklı

Değerlendirme

  • Bu etkinlikte neler yaptık?
  • Hangi malzemeleri kullandık?
  • Sen yaprağını neye benzettin?
  • Başka neye benziyor olabilirdi?
  • Farklı bir şeye benzeyen yaprağın var mıydı?