SANAT

MUMDAN DOĞA RESMİ

Etkinlik türü  : Oyun ve Sanat Bütünleştirilmiş Etkinlik (Bireysel Etkinlik)

Yaş grubu     :

Öğretmen adı :

KAZANIM VE GÖSTERGELER

Bilişsel Gelişim

Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Göstergeleri:

Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. 

Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.

Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.

Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.

Göstergeleri:

Nesne/varlığın adını söyler.  

Nesne/varlığın sesini söyler.  

Dil Gelişimi

Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.

Göstergeleri:

Sözel yönergeleri yerine getirir.

Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Göstergeleri:

Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. 

Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.

Dinledikleri/izlediklerini resim yoluyla sergiler.

Motor Gelişim

Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. 

Göstergeleri:

Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.

Sosyal Duygusal Gelişim

Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Göstergeleri:

Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.   

Nesneleri alışılmışın dışında kullanır.

Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.

Kazanım 15: Kendine güvenir.

Göstergeleri:

Grup önünde kendini ifade eder.

Öğrenme Süreci

Çocuklara ‘Orman’ oyunu anlatılır. Havaya bir top atılır, top havada iken çocukların kuş sesi çıkarmaları, topu tutunca herkesin susması söylenir. Oyun aslan sesi, timsah sesi, yılan sesi vb. seslerle çoğaltılarak oynanır. Seslerin ardından ‘mum’ kelimesi top havada iken söylenerek çocukların dikkati etkinliğe çekilir. Çocuklara beyaz kağıt ve mumlar verilir. Malzemelerle ne yapılacağına ilişkin sorgulama başlatılır. Çocuklar beyaz kağıda mumla serbest bir doğa resmi yaparlar. Daha sonra kağıdın her tarafını sulu boya ile rengarenk boyarlar. Mumlu olan yerler boyanmaz. Diğer yerler boyanır. Nedeni ile ilgili sorgulama başlatılır. 

Materyal 

Mum, kağıt, sulu boya

Sözcük ve kavramlar

Orman, doğa

Değerlendirme

  • Bu etkinlikte neler yaptık?
  • Hangi malzemeleri kullandık?
  • Görünmez bir resim yapmak sana nasıl hissettirdi?
  • Bu resmi görünür yapmak için başka ne kullanabilirdik?

Uyarlama: