Uluslararası Orman Okulu İlkeleri Nelerdir

Uluslararası Orman Okulu İlkeleri Nelerdir

Uluslararası orman okulu ilkeleri Orman Okulu Eğitim Modelinin tüm dünyadaki standartlarının temelini oluşturmaktadır. Bir yerde bir Orman Okulundan bahsedebilmek için bu ilkelerin eksiksiz. bir şekilde mevcut olması ve işletilmesi gerekmektedir.

Aksi takdirde orada bir Orman Okulu Eğitim Modelinden bahsetmemiz mümkün değildir. Sizde eğitimin ilerleyen süreçlerindeki konulara hakimiyetinizi arttırdıkça açık alanda, doğal alanlarda, parklarda ve okul bahçelerinde uygulanan modelin Orman Okulu Eğitim Modeli olup olmadığını rahatlıkla ayırt edebileceksiniz.

Bu ilkeler tüm eğitim sürecindeki olmazsa olmazlarımız olarak bize yol gösterecektir.


1.Orman Okulu Uzun Vadeli Bir Süreçtir

Orman okulları tek seferlik ziyaretleren ziyade ormanlık alanda veya doğal bir ortamda günde veya en az hafta bir kez sık ve düzenli seanslarla minimum bir yıl boyunca uygunan uzun vadeli bir süreçtir.

Uzun vadeli bir süreç olmasının temel felsefesi orman okulunda gerçekleştirilen etkinlik, aktivite ve deneyimlerin çocukların tüm yaşamları boyunca gerçekleştirecekleri davranış kalıplarını yani kişiliklerini şekillendirmektir. Bu yüzden orman seanslarında gerçekleştirdiğimiz tüm deneyimler çocuklarda bir davranış değişikli ve kişilik özelliği olarak karşımıza çıkması gerekmektedir.

Orman Okulu Eğitim Modelinin minimize edilmiş kısmına bakacak olursak, mutlaka bir yıllık bir plan sürecinin bulunması gerekmektedir. Bunun haricinde gerçekleştirilen tüm uygulamalar sadece doğada zaman geçirmek anlamına gelmektedir.

Orman Okulu Eğitim Modeli uygulama ve planlama sürecinde Türkiye’deki eğitim sistemi ile entegre etmek için dört dönem şeklinde planlanabilir.

Tüm planlama süreçleri sonrası haftada bir gün minimum iki saat orman seanslarını gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Aksi takdirde bir Orman Okulu eğitim Modelinden bahsedemeyiz.


2.Orman Okulu Ormanlık Alanlarda Gerçekleştirilir

Orman Okul Eğitim Modeli ormanlık alanlarda yada doğal alanlarda gerçekleşmektedir. Bunun bir farklı nedeni bununmaktadır. Bunlardan en temel olanı ormanlık alanların yapılandırılmamış alanlar olmasıdır. Okul bahçeleri, parklar, kent merkezlerindeki yürüyüş alanları hep yapılandırılıştır.

Yapılandırılmış alanlar çocukların gelişimi istediğimiz düzeyde desteklememektedir. Doğal alanlarda işleyen öğrenme ve gelişim süreci çocukların bir çok alanda gelişimini çok köklü ve kalıcı bir şekilde desteklemektedir.

Bu yüzden çocukların yaş gruplarına ve gelişim özelliklerine uygun yapılandırılmamış alanlarda orman okulu seansları düzenlenmelidir.


3.Orman Okulu Çocukların Bütünsel Gelişimini Destekler

Orman Okulunda gerçekleştirilen tüm süreç çocukların bütünsel gelişimini desteklemektedir. Bütünsel gelişim ormanlık alanlarla, yapılandırılmamış doğal alanlarda; kapalı mekanlar, sınıf ortamları yada yapılandırılmamış alanlara göre minimum 20 kat daha fazla çocukların bütünsel gelişimini desteklemektedir.

Gerçekleştireceğimiz tüm etkinlik, aktivite ve deneyimlerde bütünsel gelişim ilkelerini göz önüne alarak planlama yapmamız gerekmektedir.


4.Orman Okulu Öğrenci Merkezli Bir Süreçtir

Öğrencinin merkeze alındığı, sürecin öğrenci ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına göre şekillendirildiği bir modeldir. Sınıf ortamların ve kapalı mekanlarda uygulanan eğitim modellerinde çocuklar bir bütün olarak ele alınır ve grup oralar her şeyi gerçekleştirirler.

Orman Okullarında her çocuk özeldir ve farklıdır. Tüm süreç çocukların kendi hızlarına göre şekillenir. Ve orman lideri bu şekillenme için çocuğa gereken süreyi vererek sabır gösterir. Çocuğunu merkezde olduğu bir modeli işletmek için çocuğun gelişim özelliklerini ve mevcut durumunun çok iyi tespit edilmesi gerekmektedir. Ve bu tespite göre orman seanslarını şekillendirmemiz gerekmektedir. Ancak o zaman çocukların öğrenme ve gelişim süreçlerini maksimum seviyeye çıkararak kalıcı sonuçlar elde edebiliriz.


5.Risk Alma Fırsatları Sunar

Ormanlık alanlar yapılandırılmamış alanlar olduğu için bir çok riski içerisinde barındırmaktadır. Bu riskler çocukların öğrenme ve gelişimleri için önemlidir. Biz çocukların ormanlık alanlarda kontrol riskler yaşamalarına izin veririz. Bunun için bir orman liderinin doğayı ve riskleri çok iyi gözlemleyerek risk analizi yapabilmesi gerekmektedir.

Özellikle riskli etkinlik, aktivite ve deneyimlerde 1:1 oranı geçerlidir. Yani riskli bir etkinlik gerçekleştiriyorsanız bir çocuk bir eğitmen şeklinde çalışmanız gerekmektedir. Normal şartlar bir orman lideri sekiz çocukla çalışabilmektedir. Yani normal şartlarda 1:8 oranı geçerli iken, riskli durumlarda 1:1 oranı geçerli olmaktadır.


6.Orman Okulları Seansları Nitelikli Eğitmenler Tarafından Yürütülmektedir

Tüm dünyada Orman Okulu Eğitim Modeli 3.Seviye Orman Liderleri tarafından yürütülmektedir. Sahada olan tüm eğitimcilerin 3.Seviye Orman Lideri vasfına sahip olması ve geçerli bir ilkyardım sertifikası olması gerekmektedir.

Tüm dünyada birinci seviye Orman Liderliği kursu doğa farkındalığını geliştirmek isteyen ve doğaya ilgi duyan kişiler tarafından alınmaktadır. Bu seviyedeki Orman Liderinin tek başına çocuk grupları ile birlikte doğaya çıkma yeterliliği yoktur.

İkinci seviye Orman Liderliği kursu ise doğada ve okullarda 3.Seviye Orman Liderlerine Asistanlık yapmak için alınmaktadır. 2.Seviye Orman Lideride çocuk gruplarıyla birlikte tek başına doğada çalışma yeterliliğine sahip değildir.

Katılmış olduğunuz eğitim tüm dünyada uygulanan 3.Seviye Orman Lideri müfredatını içermekle birlikte Türkiye’de biz farklı konulardaki kendi alanında uzman eğitimcilerimizide sistemin içerisine entegre ederek, daha derin bir bakış açısı kazanmanızı sağlamaktayız.

Türkiye’de yada dünyanın hiçbir noktasında alınan sertifikaların uluslararası geçerliliği bulunmamaktadır. Bunu için tüm dünyanın üye olduğu bir üst birliğin kurulması ve tüm ülkelerdeki sürecin bu üst birlik tarafından yürütülmesi gerekmektedir. Orman Okulları noktasında henüz böyle bir oluşum mevcut değildir.

Tabiiki dünyada bu işi çok iyi yapan ve sürecin lokomotifi olan ülkeler vardır ve çok kıymetli eğitimler vermektedir. Ancak ülkemizde alınan sertifikaların ULUSLAARASI GEÇERLİLİĞ VAR şeklinde yapılan reklam ve pazarlama faaliyetleri gerçeği yansıtmamaktadır.