Orman Okulu Derneği’ne neden katılmalısınız?

Bireysel ve kurumsal üyelerin Orman Okulları Derneğine katılması için bir çok neden vardır. Bununla birlikte üyeler derneğe katıldıklarında bir çok imkana sahip olurlar. Bu imkanlara verdikleri değer üyeler arasında farklılık gösterir.

Bu imkanlar Orman Okulları Derneği tarafından şu şekilde sıralanabilir.

  • Orman Okulu Müfredat Çalışmalarından Faydalanmak
  • Eğitmen Eğitimleri Sertifika Programlarına Katılmak
  • Orman Okulu Kriterleri İle Akredite Olmak

Orman Okulları Derneğinin amacı ‘Nitelikli Orman Okulu’nu’ herkesin tanımasını sağlamaktır.

Ve herkesin Nitelikli Orman Okulu’na eriştiği durumda OOD olarak ana hedefimize ulaşmış olacağız.

OOD yöneticileri, ulusal düzeydeki temsilimiz noktasında yoğun çalışmalarda bulunmaktadır.

OOD, eğitim ve çevre ile ilgili çeşitli ulusal komitelerde ve stratejik gruplarda yer almaktadır.

OOD Onaylı Eğitmenler Grubu aracılığıyla, Orman Okulu niteliklerinin koruyucusu konumundadır. Yetersiz ve deneyimsiz Orman Okulu eğitmenlerinin standartlarının yükseltilmesi için çalışmalarda bulunmaktadır.

OOD, velilerimize nitelikli Orman Okulu Eğitimi sağlama ve nitelikli Orman Okulu Eğitimine yönlendirmede kilit bir role sahiptir.

OOD, Türkiye’deki Orman Okulu Eğitim Modelinin profesyonel temsilcisi olarak, bunu gerçekleştirebilecek imkanlara sahiptir.

OOD üyeleri, Herkes İçin Nitelikli Orman Okulunun teşvik edilmesine inanır.

OOD, Uluslararası Orman Okulu Kriterleri ışığında, Orman Okulu etik değerlerinin savunulduğu ortak bir anlayışa dayanan kollektif bir yaklaşım sergilemektedir.

Bu kolektif çabalarımız sayesinde ülkemizde mevzuatı uygulayan ve ilgili düzenlemeleri gerçekleştiren karar vericileri daha hızlı şekilde ikna etmektedir.

OOD,  ulusal ve uluslararası itibarını yükselterek, üyelerine bir çok fırsat sunma noktasında çalışmalarını ilerletmektedir.

OOD’nin üyesi olmak, bireysel yada kurumsal olarak elde edilen başarıdan çok daha büyük bir sistemin parçası olmaktır.

Her çocuğun doğaya çıkmaya hakkı vardır.