• Eşit, benzersiz ve değerlidir.

• Keşfetme ve keşfetme konusunda yetkindir.

• Uygun risk ve zorlukları deneyimleme hakkına sahiptir.

• Kendi öğrenme ve gelişimlerini seçme ve başlatma ve yürütme hakkına sahiptir.

• Düzenli başarıyı deneyimleme hakkı vardır.

• Diğer insanlarla olumlu ilişkiler geliştirme hakkı vardır.

• Doğal hayatla güçlü ve olumlu bir ilişki geliştirme hakkına sahip.