STEM+A

Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik + Sanat

STEM+A Modeli her öğrencinin erken yaştan itibaren istekli olduğu alanların belirlenmesi ile birlikte bu alanlardaki gelişimin disiplinler arası işbirliği ile sağlanmasını amaçlamaktadır.Okulumuzda bu  programın en iyi şekilde uygulanması için gerekli olan; mekan, zaman ve imkanları 3 yaşından itibaren tüm öğrencilerimize sunuyoruz.

Yaklaşımımızda STEM+A eğitiminin uygulanması için özel bir firmanın kitapları veya tabletleri gerekmiyor. Atık materyaller yada doğadan topladığımız malzemelerde STEM+A uygulanması için yeterli olabiliyor. Sadece bir DİŞ MACUNU YAKLAŞIMI üzerinden yapılan deney bile; sorgulama, araştırma ve disiplinler arası bağ kurma ile çocuklarımızın gelecekteki 30 yıllık yaklaşım, yaşayış ve düşünce tarzlarını değiştirebiliyor.

Geleceğin Mucitleri, Bilim Adamları, Sanatçıları, Entellektüelleri  yetişiyor.

FOREST SCHOOL

Orman Okulu Eğitim Modeli

ORMAN OKULU KAVRAMI
Orman Okulu kavramı; doğada bireyin yaparak ve yaşayarak güven elde etmesi için ona düzenli fırsatlarla sunulan  “ilham verici bir süreç ” olarak tanımlanmıştır.  Orman okullarında doğal çevreyi de içine katan çapraz müfredat uygulanır.

ORMAN OKULU FELSEFESİ
Orman Okulunun felsefesi çocuklara kendi beceri ve ilgilerini geliştirecek ve doğal yollarla  farkındalık sahibi olmalarını sağlayacak  zaman ve mekan sağlamaktır. Çocuklar yıl boyunca tüm hava koşullarında haftanın bir günü ormanda doğal ortamın içinde yaş düzeylerine göre hazırlanmış dersler ve aktiviteler de yer alırlar.

ORMAN OKULU ANA HEDEFİ

Orman okulunun ana hedefi yürütülen tüm aktivitelerle çocukların  kişisel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmek ve onların özgüvenli, cesur, risk alan, kara verme becerisi gelişmiş, iletişimi kuvvetli, takım ruhuna sahip bireyler olarak büyümelerini sağlamaktır.

Orman Okulunda  Cesaretli, Özgüvenli, Farkındalık sahibi bireyler yetişiyor.

YAPILANDIRMACI EĞİTİM

Bilgi Öğrenme Yaklaşımı

İnsanların nasıl öğrendiğiyle ve bilginin yapısıyla ilgili olan yapılandırmacılık hem öğrenme kuramında hem de epistemolojide kullanılmaktadır. Bir öğrenme konusu ile ilişkili problem çözme, kritik düşünme ve öğrencilerin aktif katılımı üzerine temellenmiştir.

Yapılandırmacı yaklaşımda, çocuklarımız öğrenme sürecinde aktif hale getirilerek,  kendi öğrenmesinden sorumlu olur. Bu nedenle, öğretmen sınıfta yöntem çeşitliliği ve problem çözmeye dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme ve örnek olay incelemesi gibi çağdaş öğretim stratejilerine daha fazla yer verir. Öğretmenin rolü, öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırıcı bir rehber, bir yardımcı veya bir kılavuz olmaya doğru değişir.

Bu yaklaşımla öğrencilerimizi bilginin doğal alıcısı, yorumlayıcısı ve inşa edicisi konumunda düşünürüz. Her sınıf seviyesinde yapılandırmacı model uygulanmaktadır.

Bizde HER ÇOCUK bilginin doğal alıcısı, yorumlayıcısı ve inşa edicisidir.