DEZAVANTAJLI BÖLGE ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ

Dezavantajlı bölgelerde eğitim gören öğrencilerin kişisel gelişimlerinin tamamlanması adına bu bölgelerde eğitim veren öğretmenlerimizin Orman Okulu Eğitim Modeli çerçevesinde desteklenmesi.

Teorik ve Uygulamalı eğitimlerinin tamamlanması.

Süreç içerisinde kendilerine danışmanlık hizmeti verilerek bir çok çocuğa ulaşılması.