MESAFELİ HİZMET SATIŞ  SÖZLEŞMESİ

1-TARAFLAR

 • 1.1. İşbu hizmet sözleşmesi merkezi Kabakoz Mah. Pehlivan Cad. No:152/A Şile, İstanbul adresinde bulunan MT Orman Okulları Eğitim  ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (“OKUL“) ile Veli/Eğitmen  (“KATILIMCI“) arasında, KATILIMCI’nın;  OKUL’un Websitesi’nde sunduğu Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.
 • 1.2. OKUL ve KATILIMCI işbu Üyelik Sözleşmesi’nde münferiden “Taraf” ve müştereken “Taraflar” olarak anılacaklardır.

2-HİZMET SÖZLEŞMESİ’NİN KAPSAM VE AMACI

 • 2.1. OKUL’un düzenlemiş olduğu online ve yüz yüze eğitimlerin, icerik ve uygulamalarının web sitesinde yayınlandığı tarihler ve saatlerde ilgili katılımcıların katılımıyla gerçekleşecek hizmetin ifasını kapsamaktadır. Katılımcılar kayıt yaptırmış oldukları programın tarihleri arasındaki gruplara katılacaklardır.

3. TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • 3.1 Okulun Yükümlülükleri
  OKUL, atölye programını, eğitim organizasyonunu ve eğitim sürelerini, eğitim araç ve gereçlerini, programda belirtilen standartlara bağlı kalmak koşuluyla, ücrete dahil olan hizmetleri sunacağını, atölye çalışmaları  programında meydana gelebilecek değişiklikler olduğunda katılımcıya ve veliye önceden bildirim yapacağını ve sunduğu hizmetleri sunduğu tarih ve saatte yerine getirileceğini beyan ve taahhüt eder.
 • 3.2 Katılımcının Yükümlülükleri
  Katılımcı OKUL kurallarına uymayı taahhüt eder. KATILIMCI  herhangi bir sağlık problemi ve/veya kullanılması gereken bir ilacın bulunması durumunda OKULA yazılı olarak bilgi vermekle yükümlüdür. 18 yaşından küçükler için Veli, katılımcının yasal temsilcisi olduğunu gösterir belgeleri sunmakla yükümlüdür. Ayrıca, katılımcının atölyelere katılması halinde, kullanması gereken ilaçları yeterli miktarda yanında bulundurmasında velisi tek başına sorumlu olacaktır. Atölye süresi boyunca, katılımcıya herhangi bir acil tıbbi müdahale yapılması gerekli olursa, velisi ilk yardım konularında tıbbi kuruma ulaşıncaya kadar gerekli her türlü müdahale için OKUL sorumlusunu karar ve izin vermek üzere tam yetki vermektedir. Veli kendisine sunulan tüm atölye içeriklerindeki aktivitelere çocuğunun katılımını onaylamakta ve tüm sorumluluğu kendi üzerine almaktadır.
 • 3.3 KATILIMCI işbu Sözleşme ile birlikte Ek 1’de dikkatine sunulan Muvafakatnameyi de okuyup, kabul ve imza ettiğini beyan etmektedir.
 • 3.4 KATILIMCI, www.ormanokulu.org ’da yer alan bu atölye sözleşmesini ve atölye kayıt formunu okumuş, kontrol etmiş ve mail üzerinden doldurarak kabul etmiştir.

4-MUVAFAKATNAME

OKUL’un eğitimleri kapsamında katıldığım/katılacağım atölye, etkinlik ve uygulamalarda temin ettiğim bilgileri, fotoğrafları, video kayıtlarını ve diğer özel nitelikli olmayan kişisel verileri kendi rızam ile sunduğumu kabul ve beyan ederim. Bu belge ve bilgilerin, OKUL  ile iletişime geçerek, her zaman, değiştirilmesi, güncellenmesi, düzeltilmesi ve silinmesi talep hakkımı saklı tutmaktayım.

OKUL tarafından hazırlanacak internet sitesi içeriği, broşür, ilan, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı metin, görüntü veya ses kayıtları ile bilimsel ve eğitsel amaçlı hazırlanacak eğitim malzemeleri, televizyon ve radyo yayınları gibi çeşitli materyallerde, OKUL’un sosyal medya hesaplarında ve  etkinliklerinde çekilen fotoğrafların, video görüntülerimin, sadece işbu muvafakatname de belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmasına ve 3. kişilerle paylaşılmasına muvafakat ederim.

5-KATILIMCILARIN YANLARINDA GETİRMESİ GEREKLİ MALZEMELER

 • 5.1 Mümkünse KATILIMCI su geçirmez, dayanıklı tulum giymelidir.  Tulum giyilmeyecek ise yürüyüşlere uygun uzun kollu veya yarım kollu ince terletmeyecek bir üst, uzun alt tayt, eşofman, outdoor pantolon gibi kıyafet giymelidir. Maske ve siperlik velilerin, öğrencinin isteğine göre takılmalıdır. Güneşten korunmak için şapka ve güneş koruyucu bulundurulmalıdır. Yağmurluk ve çizme giyilmeli, her derste yanınızda olmalıdır.
 • 5.2 Katılımcının sırt çantasında bulunması gerekenler
  • Su matarası,
  • Sürekli kullanılan bir ilaç,
  • Yedek eşyalar.
   • Yedek Eşyalar
    • Çorap en az 2 adet, ayakkabı bir çift, İç çamaşırı en az 2 adet, Yağmurluk (hava durumuna göre), Küçük Havlu

6-TESLİMAT, İPTAL VE İADE KOŞULLARI

 • 6.1 KATILIMCI, seçtiği hizmetle ilgili eğitim süreci başlamadan iki hafta önce, kaydını iptal etme ve ödemeyi iade alma hakkına sahiptir. Ancak alacağı eğitim hizmetinin başlama tarihine iki haftadan daha az bir süre kalmışsa ödediği ücret üzerinden %15 lik bir cayma bedeli kesintisi yapılarak geri kalan ödeme kendisine iade edilir.
 • 6.2 OKUL, Sel, deprem, Yoğun Hava Olayları, Valilik Kararları v.b. durumlar doğrultusunda eğitim tarihlerinde erteleme ve değişiklik yapma hakkına sahiptir. Katılımcılara yeni eğitim tarihlerinden kendilerine uyan kısmını seçme hakkını tanımaktadır.
 • 6.3 KATILIMCI eğitimler başladıktan sonra, eğitime katılmaktan vazgeçerse, katıldığı eğitim ücreti + toplam ödemenin %30 kadar bir kesinti yapılarak ödemesi iade edilir.
 • 6.4 KATILIMCI, satın almış olduğu eğitimle alakalı plan dahilindeki tarih ve saatlerde gerek OKULUN kendi alanına gelerek gerekse OKUL’un gönderdiği link üzerinden online olarak hizmetlerden yararlanması gerekmektedir.

7- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 • 7.1 İşbu sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde ilgili kanun ve mevzuat hükümleri saklıdır.
 • 7.2. İşbu sözleşmenin akdedilmesi tarihinden itibaren doğacak her tür hukuki sorunların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır. 7 (yedi) maddeden ibaret bu Hizmet Sözleşmesi, Katılımcı tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.