Oyunun temel ilkelerini ve bunların Orman Okulu ile ilgisini değerlendirin

Amaç

  • İlgili oyun ilkelerini anlamak.
  • Bu ilkeler ile Orman Okulları uygulamaları arasındaki bağlantıları tanımak.
  • Ortak ve benzersiz teslimat alanlarını keşfetmek.

Keşfetmiş olacağınız gibi Oyun, Orman Okulları deneyiminin çok önemli bir unsurudur. Öğrenci liderliğindeki deneyimleri teşvik ederek, onları yaşlarına doğal olarak uygun bir şekilde oynamaya teşvik ediyoruz ve bunu yaparak alanla bir bağlantı duygusunu geliştirmeye, daha güçlü bir topluluk oluşturmaya ve aynı zamanda onlara öğrenmelerini genişletme fırsatı sunuyoruz. bir Uygulayıcı olarak tasavvur etmemiş olabileceğimiz alanlara.

Oyun, öğrenen tarafından yönlendirilen deneyimlerin ve etkileşimlerin değerini anlamaya çalışan bir çalışma alanıdır ve bu nedenle, oyun için elverişli ve anlaşılır ortamlar üretmeye yardımcı olmak için oluşturulmuş çeşitli yaklaşımlar ve ilkeler oluşturulmuştur. Bu ilkeler, biz ulusal, bölgesel, yerel düzeyde, hatta belirli bir ortam veya kuruluşta hem oyunun işindeki rolünü hem de getirdiği değeri belirleyen bir dizi ilke üretebilir.